Miljödeklaration portar EPD, AJAB Smide AB

Miljödeklaration EPD

Från och med 1 januari 2022 är det lag på att alla bygglovspliktiga byggnader som uppförs ska klimatdeklareras. Alla byggherrar är skyldiga att vid nybyggnation kunna redovisa vilken klimatpåverkan en produkt har för att vi på lång sikt ska kunna minska vårt klimatavtryck. En miljövarudeklaration – EPD är resultatet av en livscykelanalys av en produkts miljöpåverkan i ett komprimerat format.

En livscykelanalys första steg är att bedöma hur miljön påverkas av att råmaterialet till produkten framställs och det sista är att bedöma hur miljön påverkas när produkten slutligen kasseras. Däremellan bedöms varje steg och material som används genom hela tillverkningsprocessen.

Förkortningen EPD står för environmental product declaration som är det engelska begreppet för miljövarudeklaration.

Miljödeklarerade portar EPD

Som en del i vårt miljö- och kvalitetsarbete finns dokumenterade miljödeklarationer EPD:er tillgängliga för följande av våra produkter. 

Vikport Rambyggd

Miljödeklaration EPD Rambyggd Vikport
Miljödeklaration EPD Rambyggd Vikport (PDF)

Stålport E+

Miljödeklaration EPD Vikport E+ >>
Miljödeklaration EPD Vikport E+ (PDF)

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Läs mer om vårt klimatarbete >

Vissa byggnader är undantagna från denna regel.
För mer information se Boverkets hemsida. 

Ajab Smide

Lisslarp  Industriområde  512 95  Håcksvik Telefon 0325-475 80 E-post info@ajabs.se

35 års erfarenhet