Miljö och kvalitetsarbete

Certifikat | Miljödeklarerade portar EPD

På Ajab ingår miljöarbetet i det dagliga arbetet. Hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att vi verkar för en hållbar utveckling i samhället.

Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta med miljöhänsyn i alla led.

Vi vill också föregå med gott exempel mot våra kunder och leverantörer. Målet är att så många som möjligt av Ajabs leverantörer också har ett aktivt miljöarbete. 

Certifikat miljö och kvalitet
 
        

Miljö och kvalitetspolicy
Certifiering 1090 2023-05-29
Certifiering ISO 9001:2015 14001:2015 2023-05-29
Certifiering ISO 3834-3 2021

Miljödeklaration EPD

Från och med 1 januari 2022 är det lag på att alla bygglovspliktiga byggnader som uppförs ska klimatdeklareras, miljödeklaration epd. Alla byggherrar är skyldiga att vid nybyggnation kunna redovisa vilken klimatpåverkan en produkt har för att vi på lång sikt ska kunna minska vårt klimatavtryck.
En miljövarudeklaration – EPD är resultatet av en livscykelanalys av en produkts miljöpåverkan i ett komprimerat format.

En livscykelanalys första steg är att bedöma hur miljön påverkas av att råmaterialet till produkten framställs och det sista är att bedöma hur miljön påverkas när produkten slutligen kasseras. Däremellan bedöms varje steg och material som används genom hela tillverkningsprocessen.

Förkortningen EPD står för environmental product declaration som är det engelska begreppet för miljövarudeklaration.

Miljödeklarerade portar EPD

Som en del i vårt miljö- och kvalitetsarbete finns dokumenterade miljödeklarationer EPD:er tillgängliga för följande av våra produkter. 

Vikport Rambyggd

Miljödeklaration EPD Rambyggd Vikport
Miljödeklaration EPD Rambyggd Vikport (PDF) 
AJAB Vikport

Stålport E+

Miljödeklaration EPD Vikport E+
Miljödeklaration EPD Vikport E+ (PDF)
AJAB E+ porten

   
Vissa byggnader är undantagna från denna regel.
För mer information se Boverkets hemsida. 

Ajab Smide

Lisslarp  Industriområde  512 95  Håcksvik Telefon 0325-475 80 E-post info@ajabs.se

35 års erfarenhet