Pressmeddelande


Pressmeddelande från CertWay | Miljödeklarerade vikportar från AJAB Nu kan man veta mer korrekt vad miljöbördan som de vikportar AJAB säljer kommer ifrån. AJAB har nämligen genomfört ett stort arbete med att ta fram EPD:er (se fakta Vad är en EPD?) för två av sina vanligaste vikportar, Vikport E+ samt Vikport Rambyggd.

Pressmeddelande

Från AJAB sida drevs EPD-projektet av Jörgen Larsson, utvecklingsansvarig och miljö & kvalitetssamordnare Frida Aronsson och 15 augusti i år registrerades EPD:erna.

Jörgen berättar: ”Bakgrunden till att projektet drogs igång är lagen om klimatdeklarationer för byggnader som trädde ikraft 1 januari 2022. Våra EPD:er är i första hand ett verktyg för att kunna vara med och offerera på alla typer av byggnader men på köpet har vi också mycket bättre koll på vår egen miljöpåverkan och om det finns material eller arbetssätt som vi kan bli bättre på.”

”Tyvärr är inte efterfrågan så stor än men vi tror det kommer öka, och då är vi förberedda, avslutar Jörgen.”

Projektet drevs tillsammans med Certways Viktor Hakkarainen, som är EPD-experten, samt Per Lesse och Ida Jansson. Det funkade jättebra berättar Jörgen som skickar sitt tack till alla inblandade!

Läs hela pressmeddelande i bifogad bilaga.

 Bilaga

Publicerat

Ajab Smide

Lisslarp  Industriområde  512 95  Håcksvik Telefon 0325-475 80 E-post info@ajabs.se

35 års erfarenhet